Triển khai kế hoạch cải cách hành chính lĩnh vực văn hóa, thông tin
UBND Thành phố ban hành công văn số 145/UBND-VHTT ngày 01/02/2023 về việc triển khai kế hoạch cải cách hành chính lĩnh vực văn hóa, thông tin.

Để triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính lĩnh vực văn hóa, thông tin theo kế hoạch đã ban hành; Ủy ban nhân dânThành phốyêu cầucác đơn vịtrênthực hiện một số nội dung sau: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số (Kế hoạch số 369/KH-UBND); Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (Kế hoạch số 21/KH-UBND).

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: Chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo các nội dung đã được ban hành tại Kế hoạch số 369/KH-UBND. Phối hợp với phòng Nội vụ Thành phố thường xuyên định hướng tuyên truyền về CCHC nhà nước trong hoạt động tuyên truyền ở cơ sở theo hướng dẫn, chỉ đạo của các đơn vị chuyên môn cấp trên. Tổng hợp, báo cáo cải cách hành chính lĩnh vực văn hóa, thông tin theo nội dung, thời gian tại Kế hoạch số 369/KH-UBND.

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố: Chỉ đạo Ban biên tập xây dựng các chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử Thành phố và thường xuyên đăng tải thông tin, tuyên truyền công tác CCHC của Thành phố, của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện tình hình thực tế, tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính năm 2023 tại cơ quan đơn vị và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Trung tâm Văn hóa -Truyền thông Thành phố: Thông tin tuyên truyềntrên hệ thống truyền thanh của Thành phố và các hệ thống, kênh thông tin quản lý liên quan khác để phục vụ công tác tuyên truyền CCHC đến người dân và doanh nghiêp trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Ban biên tập đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Thành phố.

UBND các phường, xã: Tổ chức thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở (đối với các phường, xã có Đài truyền thanh: Sông Bằng, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh); Thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử các phường, xã. Tùy theo tình hình điều kiện thực tế tổ chức thông tin tuyên truyền qua các hội nghị, cuộc họp, thông báo trên bảng tin công cộng tại các khu dân cư...

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 1210
  • Trong tuần: 20 024
  • Tổng lượt truy cập: 5641977
Đăng nhập