Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố
UBND Thành phố ban hành công văn số 2347/UBND-TNMT ngày 5/10/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố

Trong thời gian vừa qua, UBND các xã phường và các phòng, ban chuyên môn của thành phố đã tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và chú trọng công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng trên địa bàn quản lý. Tuy nhiên, tình hình quản lý xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất thuộc nhà nước quản lý,... vẫn xảy ra, bên cạnh đó công tác hậu kiểm tra, xử lý tại một số địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả đạt được chưa cao. Để đảm bảo kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật đối với các vi phạm liên quan, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Uỷ ban nhân dân các xã, phường: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn. Tập trung bám nắm địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, đô thị, xây dựng trên địa bàn. Trường hợp để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý mà không kịp thời xử lý, thì Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố. Tiến hành rà soát, kiểm tra, củng cố hồ sơ xử lý đối với các trường hợp, vụ việc tồn đọng kéo dài, các vụ việc chưa giải quyết triệt để và các trường hợp phát sinh mới. Rà soát các trường hợp đã xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị giai đoạn từ năm 2020 -2022 (nêu rõ các trường hợp đã thực hiện nộp phạt, khắc phục hậu quả theo đúng quy định; các trường hợp chưa nộp phạt, chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; các trường hợp đã nộp phạt nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả). Báo cáo đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án giải quyết đối với các trường hợp đã xử lý vi phạm, phương án khắc phục hậu quả trong thời gian tới. Báo cáo UBND thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/10/2022; Tiếp tục đôn đốc, theo dõi các trường hợp vi phạm chấp hành việc nộp phạt và khắc phục hậu quả theo quy định và thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đội quản lý trật tự đô thị: Chỉ đạo viên chức phụ trách địa bàn thường xuyên bám nắm địa bàn, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi thuộc thẩm quyền, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND phường, xã xử lý vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định. Tổng hợp báo cáo các trường hợp đã xử lý vi phạm về phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố theo quy định.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, tham mưu tổng hợp báo cáo; chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:  

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập