ĐỘI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

I. Vị trí và chức năng

1. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Cao Bằng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Cao Bằng, có chức năng tham mưu giúp UBND Thành phố kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý nhà và công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND Thành phố giao theo quy định của pháp luật.

2. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Cao Bằng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND thành phố Cao Bằng. Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở tài nguyên và Môi trường.

3. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Cao Bằng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, được trang bị phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm

1. Giúp UBND Thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trên các lĩnh vực thuộc chức năng của Đội Quản lý trật tự đô thị.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của Nhà nước về lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.

3. Chủ trì tiến hành hoặc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật quy định về đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đối với UBND các phường, xã và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố (theo chức năng của Đội); kịp thời phát hiện, lập Biên bản vi phạm hành chính (đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền) chuyển hồ sơ cho Chủ tịch UBND phường, xã để áp dụng biện pháp đình chỉ hành vi vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và trình người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với phòng ban, đơn vị liên quan hỗ trợ UBND các phường, xã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả do vi phạm các quy định pháp luật về trật tự xây dựng, đất đai, trật tự đô thị gây ra; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành; đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành.

5. Trực tiếp tổ chức kiểm tra công trình xây dựng trong trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của UBND Thành phố; lập hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng (nếu có) chuyển cho Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Chủ tịch UBND Thành phố để xử lý theo thẩm quyền.

Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Đội được phân công làm việc phụ trách địa bàn tại các xã, thực hiện phối hợp, kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị do UBND Thành phố ban hành.

6. Phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng thuộc UBND Thành phố, giúp UBND Thành phố trong việc giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực chức năng của Đội theo quy định của pháp luật.

7. Kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố xử lý trách nhiệm đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; kiến nghị và xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các phường, xã buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai, trật tự đô thị để xảy ra nhiều vi phạm không phát hiện, kiểm tra, ngăn chặn xử lý kịp thời hoặc đã yêu cầu về ngăn chặn xử lý nhưng không phối hợp thực hiện.

8. Tham mưu UBND Thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, người lao động của Đội và cán bộ, công chức chuyên môn của các phường, xã có liên quan.

9. Có trách nhiệm tổng hợp, phản ánh, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo UBND Thành phố về tình hình trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn; Tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý đảm bảo hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

10. Tham gia các đoàn Thanh tra liên ngành do Sở, ngành, địa phương thành lập, hoặc Thanh tra Sở xây dựng thành lập.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo UBND Thành phố giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Đội.                                   

     III. Cơ cấu, tổ chức: 

 

 - Ông: Đàm Nhật Huấn

- Chức vụ: Đội trưởng Đội Trật tự đô thị Thành phố Cao Bằng

- Số điện thoại: 0915956161

- Email: huandn@caobang.gov.vn

 

 
 

- Ông: Lưu Quang Hùng

- Chức vụ:  Phó Đội trưởng Đội QL TTĐT TP

- Số điện thoại:0945102288

- Email:hunglq@gmail.gov.vn

 
 

- Ông: Bế Quang Huy

- Chức vụ: Viên chức Đội QL TTĐT TP

- Số điện thoại:0948910221

- Email:Huybq.ttdt@caobang.gov.vn

 
 

- Ông: Lê Thanh Tuân

- Chức vụ:Viên chức Đội QL TTĐT TP

- Số điện thoại:0915219808

- Email:Tuanlt@caobang.gov.vn

 
 

- Ông: Lục Quang Họa

- Chức vụ:Viên chức Đội QL TTĐT TP

- Số điện thoại:0855102379

- Email:hoa@caobang.gov.vn

 
 

- Bà: Nguyễn Thị Chuyên

- Chức vụ:Viên chức Đội QL TTĐT TP

- Số điện thoại:0817406858

- Email:chuyennt.ttdt@caobang.gov.vn

 
 

- Ông: Nguyễn Tuấn Anh

- Chức vụ: Phó Đội trưởng Đội QL TTĐT TP

- Số điện thoại:0914516636

- Email:anhnt.ttdt@gmail.gov.vn

 
 

- Ông: Nguyễn Đức Đại

- Chức vụ:Viên chức Đội QL TTĐT TP

- Số điện thoại:0973798186

- Email:daind@caobang.gov.vn

 
 

- Ông: Nông Văn Thế

- Chức vụ:Viên chức Đội QL TTĐT TP

- Số điện thoại:0912710406

- Email:thenv@caobang.gov.vn

 
 

- Ông: Vũ Anh Tuấn

- Chức vụ: Lái xe Đội Trật tự đô thị TP

- Số điện thoại:0888434828

- Email:tuanva@caobang.gov.vn

 
 

- Ông: Đinh Thanh Hiển

- Chức vụ: Viên chức Đội Trật tự đô thị TP

- Số điện thoại: 0918918412

- Email:hiendt.ttdt@caobang.gov.vn

 
 

- Bà: Nông Thị Hằng

- Chức vụ:Viên chức Đội QL TTĐT TP

- Số điện thoại:0917761668

- Email:hangnt.ttdt@gmail.gov.vn


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập