Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng

 

1. Thông tin chung

Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: hdndthanhpho@caobang.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy Thường trực HĐND

 

 

 - ông: Tô Vũ Ninh

- Sinh ngày: 03/6/1978

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND Thành phố Cao Bằng

- Quê quán: Xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ chuyên ngành hành chính công

- Điện thoại:

- Email: 

 

 

Ông:   Hoàng Văn Lưu

- Sinh ngày: 14/4/1969

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Bằng 

- Quê quán: Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Báo chí tuyên truyền 

- Điện thoại:   02063.852.773

- Email:     luuhv@caobang.gov.vn

 

 

Ông:   Nguyễn Việt Hưng

- Sinh ngày: 06/12/1977

- Chức vụ:  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy – Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố

- Quê quán: Xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm Địa lý

- Điện thoại:   02063.853.039

Email:    hungnv@caobang.gov.vn

   

 - Bà: Nguyễn Ngọc Hà

- Sinh ngày: 25/10/1981

- Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy - Trưởng ban Pháp Chế

- Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai

- Điện thoại: 02063853771

 

       3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

     

       4. Các ban của HĐND Thành phố

       4.1 Ban kinh tế - xã hội

 

 

Ông:   Nguyễn Việt Hưng

- Chức vụ:  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy – Trưởng ban 

- Điện thoại:   02063.853.039

- Email:    nguyenviethungcb@gmail.com

   

 

- Ông: Phan Thái Học

- Chức vụ:  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Đề Thám - Thành viên

- Điện thoại: 0983.707.899

Email:  ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 
 

:   Mã Thị Lý

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố - Thành viên

- Điện thoại: 0985 236 638

- Email:      lymt@gmail.com

 
 

:    Hoàng Thị Bình

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN Thành phố - Thành viên

- Điện thoại: 0979.877.828

- Email:     hoangbinh77cb@gmail.com

   

 

 :    Hoàng Thị Nga

- Chức vụ: Phó Ban Kinh tế - xã hội

- Điện thoại:  0206 3 853 743

- Email:      

 

       4.2 Ban pháp chế

 

   

 

 

- Bà:   Nguyễn Ngọc Hà

- Chức vụ:  Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy – Trưởng ban 

- Điện thoại:   02063853771

- Email:    

   

 

:   Lê Thị Thanh Nga

- Chức vụ:  Phó Trưởng Ban pháp chế

- Điện thoại:  02063 855 002 

- Email:   ngaltt@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Nguyễn Thị Kim Huệ

- Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn LĐ Thành phố - Thành viên

- Số điện thoại:

- Email:

 

   

 

 - Ông: La Văn Hùng

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường Hòa Chung - Thành viên

- Điện thoại: 083 8494 674

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

   

 

 :     Lê Thị Bình

 - Chức vụ:   Phó Trưởng ban Dân Vận Thành ủy - Thành viên

 - Điện thoại:    

 Email:   

 

 5. Danh sách Đại biểu HĐND Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Tô Vũ Ninh  Chủ tịch HĐND Thành phố

2

Hoàng Văn Lưu

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

3

Nguyễn Ngọc Hà

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

4

Lương Thị An

 Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Đề Thám

5 Nông Thị Huyền  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Duyệt Trung

6

La Thị Vũ Hiền

Trưởng  ban Tuyên giáo             
7 Nông Thị Thúy  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Xuân

8

Nguyễn Việt Hưng

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cao Bằng

9

Lê Thị Bình             

Phó trưởng ban Dân vận

10

Hoàng Thị Bình

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Bằng

11

La Văn Hùng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Chung

12

Nguyễn Thị Huệ Chi

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

13

Lô Thị Linh Đan               Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Đạo          

14

Bùi Thu Hằng              Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Giang TPCB             

15

Đàm Thị Thúy Hằng Phó Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang
16  Trần Hoài Trung  Phó Trưởng Công an Thành phố Cao Bằng

17

Phan Thái Học Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đề Thám             

18

Đàm Thị Khánh  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hợp Giang   

19

Đàm Lê Ngọc Khôi Phó  Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP

20

Nguyễn Thị Kim Huệ

Chủ tịch Liên đoàn lao động TP             

21

Nguyễn Hồng Linh  Bí thư Đoàn TNCS HCM Thành phố Cao Bằng

22

Mã Thị Lý   Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố
23 Nguyễn Quốc Trung  Chủ tịch UBND Thành phố
24 Lưu Thị Tuyến  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Sông Bằng

25

Đinh Gia Cảnh

Bí thư  Đảng ủy phường Sông Hiến 

26

Lê Thị Thanh Nga

Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố             

27

Hoàng Thị Nga Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố

28

NôngThị Hoài Thanh

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

29

Tạch Hồng Quân  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chu Trinh             

30

Trần Quang Thành              Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng             

 

 

 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

1. Chức năng:

 Điều 1 chương I Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quy định:

"Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan của nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân địa phương".

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Mục 2 chương II Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm 10 điều từ điều 19 đến điều 28:

Điều 19: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực kinh tế

Điều 20: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống.

Điều 21: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

Điều 22: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 23: Hội đồng nhân dân quyết định trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo.

Điều 24: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực thi hành pháp luật.

Điều 25: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 1800
  • Trong tuần: 28 565
  • Tổng lượt truy cập: 5855068
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2023><<
Tháng Sáu 2023
 HBTNSBC
232930311234
24567891011
2512131415161718
2619202122232425
27262728293012
283456789
Lịch công tác tuần
Đăng nhập