Chi bộ tổ 2, phường Tân Giang và Chi bộ xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Sáng 15/7, Chi bộ tổ 2, phường Tân Giang và chi bộ xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 - Đây là 2 chi bộ được Đảng ủy phường Tân Giang và xã Hưng Đạo lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các chi bộ trực thuộc Đảng ủy 2 phường, xã đến tham dự, học tập và rút kinh nghiệm. 

Đảng viên Tổ đảng 213 biểu diễn văn nghệ chào mừndg Đại hội chi bộ tổ 2, phường Tân Giang

 Tổ 2, phường Hòa Chung có 160 hộ, với 569 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng đoàn kết sinh sống. Các hộ dân trong tổ chủ yếu là công chức, viên chức, hưu trí, số ít còn lại sinh sống bằng việc kinh doanh, buôn bán hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống và chăn nuôi nhỏ lẻ. Chi bộ tổ dân phố có 59 đảng viên, trong đó, 52 đảng viên đang sinh hoạt và 7 đảng viên được miễn sinh hoạt do tuổi cao sức yếu.

Các đại biểu dự Đại hội 

 Nhiệm kỳ qua, Chi bộ tổ 2, phường Tân Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tổ dân phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Chi bộ thực hiện thường xuyên và liên tục; Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luật của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy phường  được Chi bộ tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc; Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các "biểu hiện tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hàng năm, Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, có 98% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ tổ 2, phường Tân Giang đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu như: 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên đăng ký và xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trên 90% gia đình đạt danh hiệu "gia đình văn hóa"; Tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa và đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh trật tự"; Hàng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
      Đại hội chi bộ tổ 2, phường Tân Giang đã bầu 03 đồng chí vào Ban chi ủy, bầu trực tiếp Bí thư, Phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 tại Đại hội. 
     * Chi bộ xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo có 43 Đảng viên, trong đó 41 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị, nhiệm kỳ 2020 -2022, Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, phong trào của địa phương.

Đại biểu dự Đại hội điểm chi bộ xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo

  Với đặc thù bà con nhân dân chủ yếu sinh sống bằng việc sản xuất nông nghiệp nên chi ủy, Chi bộ đã xây dựng Nghị quyết và bám sát chỉ đạo của cấp trên trong lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho đảng viên, người dân trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tập trung lãnh, chỉ đạo xóm, các tổ chức đoàn thể tập trung thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, vận động bà con nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, cho thu nhập cao. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 240 tấn 1 năm; xóm có nhiều hộ gia đình có thu nhập cao từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Trong xây dựng nông thôn mới, Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về các chủ trương chính sách của đảng về xây dựng nông thôn mới, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong  hơn 2 năm, nhân dân xóm đã đóng góp trên 340 triệu đồng, 677 công lao động, hiến hơn 300m2 đất để xây dựng các công trình, hạng mục phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 
     Công tác xây dựng và phát triển Đảng được chi bộ quan tâm, triển khai, thực hiện, đã kết nạp được 3 đảng viên mới; tập thể chi bộ 2 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     Nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ xóm 3 Nam Phong, xã Hưng Đạo phấn đấu kết nạp 1 đến 2 đảng viên trở lên; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, xóm đạt xóm văn hoá. 

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy xã Hưng Đạo tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy khóa mới

   Đại hội chi bộ xóm Nam Phong 3 đã bầu 5 đồng chí vào BCH chi ủy, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Bùi Toàn - Lã Tùng - Đình Trung

 • Đảng bộ phường Hợp Giang công bố và phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Hợp Giang, giai đoạn 1930 - 2020”

  Ngày 01/4/2023, Đảng bộ phường Hợp Giang đã tổ chức Hội nghị công bố và phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Hợp Giang, giai đoạn 1930 - 2020. Dự hội nghị có Đ/c La Thị Vũ Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cao Bằng; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hợp Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Lão thành Cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường qua các thời kỳ; Bí thư các chi bộ trực thuộc và đội ngũ làm công tác biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ phường.

 • Đại hội đại biểu Hội nông dân phường Đề Thám lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

  Sáng 02/3/2023, Hội Nông dân phường Đề Thám đã Đại hội đại biểu Hội nông dân phường khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân thành phố; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và 67 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 750 hội viên nông dân của phường. 

 • Đại hội đại biểu Hội nông dân phường Sông Hiến nhiệm kỳ 2023 – 2028

  Sáng 13/2, Hội Nông dân phường Sông Hiến đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân phường khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân thành phố chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm và chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên toàn địa bàn. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; Chủ tịch HND các xã, phường và 64 đại biểu chính thức đại diện cho 588 hội viên nông dân của phường.

 • Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

  Trong 2 ngày 16,17/10 Hội LHPN các phường Sông Hiến, Đề Thám và Ngọc Xuân đã tổ chức hội thi Dân vũ hướng tới chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 -20/10/2022) và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2022). 

 • Đảng bộ phường Đề Thám tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng 13/9, Đảng bộ phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố dự và phát biều chỉ đạo tại hội nghị. 

 • Phường Duyệt Trung tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và ra mắt câu lạc bộ Dân vũ

  Hòa chung trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 77 Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tối 18/8, tại Trường Tiểu học Duyệt Trung, Ban chỉ đạo 138 phường và Câu lạc bộ Dân vũ phường Duyệt Trung đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và ra mắt Câu lạc bộ dân vũ của phường và tổ chức giao lưu văn nghệ, dân vũ.

 • Đoàn công tác của UBND thành phố kiểm tra công tác thu ngân sách tại phường Hòa Chung

  Đoàn kiểm tra công tác thu ngân sách nhà của UBND thành phố do đồng chí Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra, rà soát công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Hòa Chung. Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn của UBND thành phố và chính quyền phường.

 • Chi bộ tổ 2, phường Ngọc Xuân và Chi bộ xóm 6, xã Vĩnh Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

  Vừa qua, Chi bộ Tổ dân phố 2, phường Ngọc Xuân và Chi bộ xóm 6, ax Vĩnh Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là 02 Chi bộ được Đảng ủy phường Ngọc Xuân và Đảng ủy xã Vĩnh Quang lựa chọn tổ chức đại hội điểm để các chi bộ trực thuộc các Đảng ủy đến dự và học tập rút kinh nghiệm. Dự đại hội các chi bộ có các đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi,  Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Ngọc Hà, UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

 • Chi bộ tổ 2, phường Tân Giang và Chi bộ xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

  Sáng 15/7, Chi bộ tổ 2, phường Tân Giang và chi bộ xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 - Đây là 2 chi bộ được Đảng ủy phường Tân Giang và xã Hưng Đạo lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các chi bộ trực thuộc Đảng ủy 2 phường, xã đến tham dự, học tập và rút kinh nghiệm. 

 • Đ/c Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND thành phố dự Đại hội Chi bộ tổ 9, phường Hợp Giang, nhiệm kỳ 2022 -2025

  Sáng 14/7, Chi bộ Chi bộ tổ 9, phường Hợp Giang tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Huệ Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND thành phố và Đảng ủy phường Hợp Giang. 

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 43
 • Hôm nay: 1366
 • Trong tuần: 28 505
 • Tổng lượt truy cập: 5858224
Đăng nhập