Hội cựu chiến binh Thành phố

1. Thông tin chung

     Tên cơ quan: Hội cựu chiến binh Thành phố Cao Bằng;

     Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

     Điện thoại: 0206 3 854 031

     Email: Hccbcaobang.690@gmail.com

     2. Tổ chức bộ máy

 

 

 Ông: Hoàng Trung Tuyến     

 - Chức vụ:   Chủ tịch hội cựu chiến binh TP Cao Bằng

 - Điện thoại:    0985 335 141

 Email:   Hccbcaobang.690@gmail.com

 

 

 Ông: Sầm Hồng Định     

 - Chức vụ:   Phó Chủ tịch hội cựu chiến binh TP Cao Bằng

 - Điện thoại:    0914 836 582

 Email:   Hccbcaobang.690@gmail.com

 

 

 

 Ông: Nông Quốc Hùng     

 - Chức vụ:   Ủy viên hội cựu chiến binh TP Cao Bằng

 - Điện thoại:    0945 535 375

 Email:   Hccbcaobang.690@gmail.com

 

     3. Quy chế chức năng, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh thành phố Thành phố Cao Bằng:

     * Chức năng:

      Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành ,Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội, công tác Hội, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo Pháp lệnh Cựu chiến binh và Điều lệ hội Cựu chiến binh Việt Nam.

      * Nhiệm vụ:

     1. Nghiên cứu đề xuất:

     - Chủ trương, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội CCB và phong trào CCB theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Hội cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

     - Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của hội và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác hội CCB.

     - Sơ kết, tổng kết công tác hội và phong trào CCB theo quy định.

     2.Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

     - Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội CCB; nghiệp vụ công tác Hội và phong trào CCB.

     - Tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Hội

     - Điều lệ Hội CCB Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

    3. Giúp Ban thường vụ và thường trực Hội CCB cùng cấp quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

     4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập