Hội Nông dân

1. Thông tin chung

     Tên cơ quan: Hội nông dân Thành phố Cao Bằng;

     Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

     Điện thoại: 0206 3 853 743

     Email: Hoinongdantpcb@gmail.com

    2. Tổ chức bộ máy

  
anh tin bai

 

 Ông:  Trần Quang Thành  

 - Chức vụ:   Chủ tịch hội nông dân TP Cao Bằng

 - Điện thoại:     0206 3 853 743

 - Email:   Hoinongdantpcb@gmail.com

 
anh tin bai
 

Bà:  Đàm Thị Niền

 - Chức vụ:   Phó Chủ tịch hội nông dân TP Cao Bằng

 - Điện thoại:     0206 3 853 743

 - Email:   Hoinongdantpcb@gmail.com

 

- Bà :     Ngô Phương Thảo

 - Chức vụ:  Chuyên viên Hội nông dân Thành phố

- Điện thoại:    0206 3 853 743

- Email:        Hoinongdantpcb@gmail.com

   

- Ông :     Nông Trung Xuân

 - Chức vụ:  Chuyên viên Hội nông dân Thành phố

- Điện thoại:    0206 3 853 743

- Email:        Hoinongdantpcb@gmail.com

     3. Quy chế chức năng, nhiệm vụ của Hội nông dân thành phố Thành phố Cao Bằng:

     + Chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân Thành phố:

     - Chức năng của Hội là: Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

     + Nhiệm vụ của Hội là:

     - Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

     - Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

     - Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

     - Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     - Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập