Lịch tiếp công dân của UBND thành phố Cao Bằng năm 2021
        Chủ tịch UBND Thành phố phối hợp với Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp công dân định kỳ vào các ngày 02 và 18 hàng tháng năm 2021, nếu trùng vào ngày lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, nếu trùng vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật thì chuyển sang ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.                                                   Thời gian tiếp công dân: + Buổi sáng: Từ 08 giờ 00’ đến 11h 30’. + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.

Xem chi tiết tại đây:

23TB-BTCD.pdf

 • Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các tổ Đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng năm 2022

          Các đồng chí Đại biểu Hội đồng nhân dân được phân công (tổ số 01, 02, 03) phối hợp với UBND Thành phố tiếp công dân định kỳ vào ngày 02 hàng tháng tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, cụ thể như sau:                                                                                                                                                   3. Thời gian tiếp: + Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút. + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút.

 • Lịch tiếp công dân của UBND thành phố Cao Bằng năm 2022

          Chủ tịch UBND Thành phố phối hợp với Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp công dân định kỳ vào các ngày 02 và 18 hàng tháng năm 2022, nếu trùng vào ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, nếu trùng vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật thì chuyển sang ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.                                                              Thời gian tiếp công dân: + Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.             

 • Lịch tiếp công dân của UBND thành phố Cao Bằng năm 2021

          Chủ tịch UBND Thành phố phối hợp với Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp công dân định kỳ vào các ngày 02 và 18 hàng tháng năm 2021, nếu trùng vào ngày lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, nếu trùng vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật thì chuyển sang ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.                                                   Thời gian tiếp công dân: + Buổi sáng: Từ 08 giờ 00’ đến 11h 30’. + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.

 • Lịch tiếp công dân của UBND thành phố Cao Bằng năm 2020

  Chủ tịch UBND Thành phố phối hợp với Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp công dân định kỳ vào các ngày 02 và 18 hàng tháng năm 2021, nếu trùng vào ngày lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, nếu trùng vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật thì chuyển sang ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.                                                   Thời gian tiếp công dân: + Buổi sáng: Từ 08 giờ 00’ đến 11h 30’. + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.

 • Lịch tiếp công dân của UBND thành phố Cao Bằng năm 2020

  Chủ tịch UBND Thành phố phối hợp với Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp công dân định kỳ vào các ngày 02 và 18 hàng tháng năm 2020, nếu trùng vào ngày lễ thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp, nếu trùng vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật thì chuyển sang ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.                                                   Thời gian tiếp công dân: + Buổi sáng: Từ 08 giờ 00’ đến 11h 30’. + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.

 • Lịch tiếp công dân năm 2019 của UBND Thành phố

  UBND Thành phố Cao Bằng ban hành thông báo số 03/TB-BTCD ngày 30/1/2019 về lịch tiếp công dân của HĐND - UBND Thành phố Cao Bằng năm 2019.

Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 69
 • Hôm nay: 3038
 • Trong tuần: 35 051
 • Tổng lượt truy cập: 6255154
Đăng nhập