Liên đoàn lao động Thành phố

 1. Thông tin chung

     Tên cơ quan: Liên đoàn lao động Thành phố Cao Bằng;

     Địa chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

     Điện thoại: 0206 3 853 693

     Email: lđlđtpcaobang@caobang.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

   

 

 - Ông:    Nguyễn Phúc Thành

 - Chức vụ:   Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:    0206 3 853 693

 - Email:  @gmail.com

   

 

 :    Diêu Thị Thúy

 - Chức vụ:   Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0824 914 686

 - Email:   Thuydt.tpo@caobang.gov.vn

 

 

 :    Hoàng Thị Huỳnh

 - Chức vụ:   Ủy viên BTV Liên đoàn lao động Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:    0988 125 921

 - Email:   mailanhuongcb@gmail.com

     3. Quy chế chức năng, nhiệm vụ của liên đoàn lao động thành phố Thành phố Cao Bằng

     Liên đoàn Lao động thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Liên đoàn Lao động Thành phố):

     - Liên đoàn Lao động Thành phố là Công đoàn cấp trên cơ sở, tập hợp CNVCLĐ trên địa bàn.

     - Liên đoàn Lao động Thành phố do Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp.

     - Liên đoàn Lao động Thành phố quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp Công đoàn cơ sở đóng trên địa bàn (trừ những Công đoàn cơ sở đã trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành địa phương).

     Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động Thành phố:

     - Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước cấp Thành phố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

     - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

     - Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng và nghị quyết đại hội Công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

    - Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

     - Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

     - Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập