Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 28/10/2022 về việc Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu quả cao hơn nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, đồng thời thực hiện Kế hoạch số 2452/KH - UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025 như sau:

Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025

Phấn đấu đến năm 2024 thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Hưng Đạo năm 2024; xã Vĩnh Quang năm 2025); Phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Hưng Đạo năm 2025); Phấn đấu 100% xóm đạt chuẩn nông thôn mới, 50% xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ủy ban nhân  dân Thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới, nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng: Hướng dẫn UBND các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh thực hiện rà soát đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí trên địa bàn làm mục tiêu để tổ chức, triển khai, đánh giá phong trào thi đua; Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị Thành phố triển khai thực hiện phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả; Huy động các tổ chức, cá nhân và nhân dân tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm hoặc theo đúng kế hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập