Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 17/02/2023 về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật, các chính sách về phát triển thanh niên của Trung ương và của tỉnh, thành phố tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng thanh niên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động đối với công tác thanh niên, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập