Triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023
UBND Thành phố ban hành công văn số 553/UBND-VHTT ngày 21/03/2023 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023.

Thực hiện Công văn số 260/SVHTTDL-QLVHGD ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung: 

Các cơ quan, đơn vịthuộc UBND thành phố: Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức đọc sách, tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4)  lần  thứ 2 năm 2023 với thông điệp “Sách: Nhận  thức - Đổi  mới -Sáng tạo”, “Sách cho tôi, cho bạn” trong đó tập trung vào nội dung đẩy mạnh phong trào đọc sách, lan tỏa tri thức, nét đẹp của văn hóa, con người Việt Nam trong hệ thống các cơ sở giáo dục trực thuộc theo điều kiện thực tế. Tổ chức các hoạt động khuyến đọc, các mô hình, không gian văn hóa đọc sáng tạo, thu hút, phù hợp điều kiện địa phương nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và trong mỗi người dân.

Trung tâm Văn hóa vàTruyền thông thành phố: Thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thành phố; Thực hiện tiếp, phát các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại địa phương. Phối hợp với Ban biên tập đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền vềý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử thành phố; Tổ chức truyền thông trực quan: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano... nhằm tuyên truyền vềvai trò, tầm quan trọng của văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc và ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

 UBND các phường, xã: Căn cứ tình hình thực tếxây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp; Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) tại các trường học đóng trên địa bàn. Tổ chức thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở (đối với các phường, xã có Đài truyền thanh: Sông Bằng, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh). Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn nêu cao ý thức đọc sách, hình thành văn hóa đọc tạo nền tảng cho hình thành xã hội học tập; Tùy theo tình hình điều kiện thực tế lồng ghép thông tin tuyên truyền qua các hội nghị, cuộc họp, thông báo trên bảng tin công cộng tại các khu dân cư, nơi tập trung đông người...

Chế độ thông tin báo cáo: Kết thúc các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023, đề nghị các đơn v ịgửi báo cáo kết quả triển khai, thực hiện  về UBND thành  phố  (qua  phòng  Văn  hoá  và Thông  tin) trước  ngày 02/5/2022 để tổng hợp báo cáo tỉnh theoquy định.

Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2023 trên địa bàn. Tham mưu tổng hợp báo cáo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnhCao Bằng theo quy định.

BBT

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 1513
  • Trong tuần: 28 652
  • Tổng lượt truy cập: 5858371
Đăng nhập