PHÒNG LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI

         I.  Thông tin chung

           1. Tên đơn vị: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Cao Bằng;

          2. Địa chỉ đơn vị: Số 032 Phố Đàm Quang Trung- phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng

          3. Điện thoại cố định : 02063. 853322, 

           4. Email: ldtbxhthixa@gmail.com

          II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

* Vị trí và chức năng

          - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; Bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; Bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

          - Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

          * Nhiệm vụ và quyền hạn

          - Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

          - Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thành phố theo phân cấp, ủy quyền.

          - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, phường.

          - Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;  giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

          - Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

          - Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

          - Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức bộ máy:

 

- Bà:   Hoàng Thị Minh Hạnh

- Chức vụ:  Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  02063. 853322

-Email: hanhhtm.tpo@caobang.gov.vn

 

 

   


- Bà:   Hà Thị Bình

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  02063. 853322

-Email: bahv@caobang.gov.vn

 

 

 

Bà:   Phan Thị Tú Lệ

- Chức vụ:  Kế toán  phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  0206.3852.293

- Email:     leptt@caobang.gov.vn

 

 

- Bà:   Nguyễn Thị Anh Đào

- Chức vụ:  Chuyên viên phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  02063. 853322

-Email: daonta@caobang.gov.vn

 

 

 

 

- Bà: Phạm Thị Minh Thoa

- Chức vụ: chuyên viên phòng LĐTB&XH TP

- Số điện thoại: 02063. 853322

- Email: thoaptm.tpo@caobang.gov.vn

 
 

- Bà:   Đàm Thu Thủy

- Chức vụ: chuyên viên phòng LĐTB&XH TP

- Số điện thoại: 02063. 853322

- Email: damthuthuy1906@gmail.com

 
anh tin bai
 - Bà:   Phạm Minh Loan

- Chức vụ: chuyên viên phòng LĐTB&XH TP

- Số điện thoại: 0948.172.468

- Email:

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập