PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

       I.  Thông tin chung

        Tên đơn vị: Phòng Văn hóa, Thông tin Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

          Địa chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

          Điện thoại:  02063.853.333                  

          Email đại diện:  diunt@caobang.gov.vn

     II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của phòng:

* Vị trí và chức năng

- Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin trên địa bàn Thành phố; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.

- Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

 - Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; phát triển thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

 - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

  - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình;

  - Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, xóm văn hoá, tổ dân phố văn hoá; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn;

  - Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn;

  - Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

  - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường;

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

  - Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp Thành phố;

  - Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình;

  - Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở;

  -Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố;

  - Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

  - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn Thành phố, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản;

  - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

  - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; thông tin và truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

          III. Tổ chức bộ máy:

 

- Bà: Nguyễn Thị Dịu

- Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 02063853333

- Email: diunt@caobang.gov.vn

   

 :     Nguyễn Hồng Linh

 - Chức vụ:  Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:    0916 449 880

 Email:   thanhdoancaobang@gmail.com

 


Ông:      Tô Vũ Nghĩa

 - Chức vụ: chuyên viên phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.853.333                  

- Email:        nghiatv@caobang.gov.vn

 

 

Ông:      Hoàng Cao Thịnh

 - Chức vụ:  Chuyên viên phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.853.333                  

- Email:         thinhhc@caobang.gov.vn

   

 

- Bà:      Nông Thị Ngọc Lan

 - Chức vụ:  Chuyên viên phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.853.333                  

- Email:         lanntn@caobang.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Năm 2024><<
Tháng Năm 2024
 HBTNSBC
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789
Lịch công tác tuần
Đăng nhập