PHÒNG Y TẾ

 

          I.  Thông tin chung

          1. Tên cơ quan: Phòng y tế Thành phố Cao Bằng.

          2. Địa chỉ: Số 032 phố Đàm Quang Trung phường Hợp Giang Thành phố Cao Bằng.

          3. Số điện thoại: 02063.851 907.

          4. Email: yte.tx@caobang.gov.vn

          II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của phòng:

          *  Vị trí và chức năng

          - Phòng Y tế Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Cao Bằng, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, Phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; Sức khoẻ sinh sản; Trang thiết bị y tế; Dược; mỹ phẩm; An toàn thực phẩm; Bảo hiểm y tế; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn Thành phố.

          - Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế Cao Bằng.

          * Nhiệm vụ và quyền hạn

          - Trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định, chỉ thị quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biên pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực Y tế.

          - Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

          - Giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấp phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

          - Giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường.

          - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

          - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố và Sở Y tế Cao Bằng.

          - Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

          - Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

          - Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

          III. Tổ chức bộ máy:

 

Bà:   Lục Thị Hoa

 - Chức vụ:  Phó Trưởng phòng Y tế Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.851 907

- Email:     hoalt@caobang.gov.vn

 
 

Bà:  Hoàng Thị Quỳnh Giang

 - Chức vụ:  Chuyên viên phòng Y tế Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.851 907

- Email:     gianghoang.blue@gmail.com

 
anh tin bai
 

Bà:  Ban Thị Hương Lan

 - Chức vụ:  Chuyên viên phòng Y tế Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0917941656

- Email:   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Năm 2024><<
Tháng Năm 2024
 HBTNSBC
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789
Lịch công tác tuần
Đăng nhập