Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 07/10/2022 về việc Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022.

Nhằm tuyển chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác để bố trí đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; bảo đảm cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có đủ số lượng, chất lượng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu; Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Quân sự xã Chu Trinh; Phương thức tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyểnvà bổ nhiệm theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tiêu chuẩn dự tuyển: có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể: Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; Có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo Quân sự cơ sở. Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập