Hướng dẫn sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
UBND Thành phố ban hành công văn số 552/UBND-VHTT ngày 21/3/2023 về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thực hiện Công văn số 214/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố triển khai một số nội dung

Sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 4789-CV/BTGTW ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt kỹ việc sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ trong công tác tuyên truyền,cổ động, các hoạt động chính trị, văn hóa tại đơn vị, địa phương; Kịp thời thu hồi, thay thế Đảng kỳ đang được sử dụng không phù hợp với hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại cơ quan, đơn vị.  (theo Công văn số 4789-CV/BTGTW ngày 09/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam).

BBT

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về


Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập