Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
UBND Thành phố ban hành công văn số 220/UBND-CA ngày 10/02/2023 về việc Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Thực hiện Công văn số 02/VPCP-KGVX ngày 01/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới; Công văn số 13/VHCS-VNQC ngày 06/01/2023 của Cục Văn hóa cơ sở vềviệc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện Công văn số 86/UBND-VX ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
Trong thời gian qua, công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: Triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉthị số 01/CT-TTg và Công văn số 02/VPCP-KGVX; Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan trước khi cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự theo kiến nghị của ngành Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động karaoke, vũ trường; phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 3828
  • Trong tuần: 29 406
  • Tổng lượt truy cập: 5846433
Đăng nhập