Thành phố: triển khai thực hiện "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 2022"
 UBND Thành phố ban hành công văn số 2833/UBND-KT ngày 21/11/2022 về việc triển khai thực hiện "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 2022".

Thực hiện Công văn số 1757/SCT-QLTM&XNK ngày 11/11/2022 của Sở Công Thương Cao Bằng về việc triển khai thực hiện "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 -Vietnam  Grand  Sale  2022". Tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc kết hợp với các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình các doanh nghiệp, hợp tác xã,cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Các cơ quan đơn, đơn vị: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển  khai Kế  hoạch  tổ  chức  "Tháng  khuyến  mại  tập  trung  quốc  gia  2022 -Vietnam Grand Sale 2022". Thời gian: từ ngày 15/11/2022 đến 22/12/2022. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật. Phạm vi: Thành phố Cao Bằng. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng  hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ). Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch tổ chức "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 -Vietnam  Grand  Sale  2022" trên địa bàn về UBND Thành phố (qua phòng Kinh tế) ngay sau khi kết thúc chương trình.
Trung tâm văn hóa và truyền thông Thành phố: Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố, trang tin điện tử Thành phố về Kế hoạch tổ chức "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 -Vietnam Grand Sale 2022".

Đội quản lý thị trường số 1: Chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và nắm bắt thông tin các chương trình khuyến mại vi phạm trên địa bàn để tiến hành xử lý theo quy định.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn Thành phố: Chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại, phối hợp, tham gia các hoạt động của Chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 838
  • Trong tuần: 25 117
  • Tổng lượt truy cập: 6199906
Đăng nhập