Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về quảng cáo
UBND Thành phố ban hành công văn số 552/UBND-VHTT ngày 17/03/2023 về việc Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về quảng cáo.

Nhằm phát  huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ sau:

Ủy ban nhân dân các phường, xã: Tiếp tục rà soát địa bàn, triển khai có hiệu quả Hướng dẫn số 540/HD-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố (Qua phòng Văn hóa và Thông tin)

 Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Chỉ đạo Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa -Thông tin; Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra,  xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo thuộc địa bàn quản lý.

Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố: Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện cấp phép xây dựng đối với các công trình quảng cáo phải cấp phép xây dựng theo quy định. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các công trình quảng cáo vi phạm về giấy phép xây dựng.

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố: Thực hiện đăng tải, thông tin tuyên truyền rộng rãicác nội dung nêu trên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội..

BBT

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập