Triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố Cao Bằng
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 10/11/2022 về việc Triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Nhằm kiểm soát, phát hiện sớm trường hợp bệnh Đậu mùa khỉ, triển khai thực hiện các biện pháp “Sớm một bước, cao hơn một mức”, không để xảy ra dịch chồng dịch; xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng, tử vong.

UBND Thành phố sẽ tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh,  Sở Y  tế về công  tác  phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. Theo  dõi  chặt  chẽ diễn  biến  dịch  bệnh  và  dự báo  tình  hình  dịch  bệnh Đậu mùa khỉ để chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, giảm tối đa tác động và thiệt hại do dịch bệnh Đậu mùa khỉ. Chỉ đạo  công  tác  truyền  thông,  nâng  cao  nhận  thức  cho  cộng đồng  về các  biện pháp phòng,  chống bệnh Đậu  mùa  khỉ để người dân  chủ động phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực  hiện  kiểm  tra,  giám  sát  về công  tác  phòng,  chống  bệnh Đậu  mùa khỉ tại các tuyến trên địa bàn. Thực  hiện đầy đủ các  chế độ chính  sách  cho  nhân  viên  y  tế tham  gia chống dịch (phụ cấp chống dịch, trực dịch...) theo quy định hiện hành.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 3369
  • Trong tuần: 25 248
  • Tổng lượt truy cập: 5837147
Đăng nhập