Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng
UBND Thành phố ban hành công văn số 17/TB-UBND ngày 16/01/2023 về Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng.

Thực hiện Quyết định số 2023/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng; Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo công bố công khai tài liệu về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng như sau:

Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Nội dung công khai: Toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Cao Bằng (Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng và các biểu kèm theo).

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Cao Bằng, đăng trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Cao Bằng tại địa chỉ: http://ubndtp.caobang.gov.vn và công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố tại trụ sở của UBND các xã, phường theo quy định.Thời gian công khai: Từ ngày ban hành thông báo đến hết năm 2023.

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Văn hóa và Truyền Thông thành phố đăng tin, thông báo việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023của thành phố Cao Bằng trên cổng thông tin điển tử và hệ thống truyền thanh thành phố; UBND các xã, phường thông báo, công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố tại trụ sở của UBND xã, phường và trên hệ thống loa truyền thanh theo quy định và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 có hiệu quả; Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 746
  • Trong tuần: 25 025
  • Tổng lượt truy cập: 6199814
Đăng nhập