UBND phường Hòa Chung

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Hòa Chung

Địa chỉ           :  Tổ 6, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại      : 02063 853 354

E-mail            : ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

II. Các cán bộ, công chức phường:

 

 

- Bà:  Nông Thị Tâm

- Chức vụ:  Bí thư  Đảng ủy phường

- Điện thoại: 0914.836.823

Email:  ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 


- Ông: La Văn Hùng 

- Chức vụ: Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại:  083 8494 674

- Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 

 

- Bà: Nguyễn Thị Như Trang

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

Điện thoại: 0858 869 154

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

   

- Bà: Bế Thị Thắm

- Chức vụ: Phó CT HĐND

Điện thoại:  0942 794 527

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

   

- Bà: Đàm Thùy Linh

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường

Điện thoại:    0917 413 898

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

   anh tin bai

 

 - Bà: Đoàn Thúy Nga

 - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Điện thoại:  0911171981

Email:  thuyngabvtvtp81@gmail.com

 

 

 anh tin bai  

-Ông: Hoàng Văn Tuấn

-Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

-Điện thoại: 0949269855

-Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Lê Thúy Quỳnh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

Điện thoại:   0947 544 826

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 

 

 
 

- Ông: Nguyễn Văn Giang

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường

Điện thoại:  0982.765.668  

Email:   ubndhoachung@caobang.gov.vn

 
 

- Bà: Hoàng Thị Lan Phương

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường

Điện thoại:    0917.185.282

Email:   ubndhoachung@caobang.gov.vn

 
 

- Bà: Đoàn Thị Ái Nhi

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM phường

Điện thoại: 0352.335.812

- Email: nhdta.tpo@caobang.gov.vn

 

- Bà: Hoàng Thị Lan Hương

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại: 0838.282.986

- Email: huonghtl@caobang.gov.vn

   

- Bà: Vũ Thị Biên Thùy

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:    0988.442.888

Email:   thuyvtb@caobang.gov.vn

 

 
 

- Bà: Lê Thị Thu Hường

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Điện thoại:    0349.900.868

Email:   huongltt.tpo@caobang.gov.vn

anh tin bai  

- Bà:  Đinh Diệu Hoa

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Điện thoại:   0365281769

Email:  

   

- Ông: Nông Công sỹ

- Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng ĐT và MT

Điện thoại:  0828 486 488

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 
  

- Bà: Bế Thị Như Quỳnh

- Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng ĐT và MT

- Điện thoại:    0915.821.293

- Email:   quynhbtn.tkh@caobang.gov.vn

   anh tin bai

 

-Bà Lô Thị Ánh

- Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán

Điện thoại: 0914182426

Email:  

 

   

 

- Ông: Đinh Xuân Biển 

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại: 0986.984.866

Email :  biendx@caobang.gov.vn

 

 

 
 


 - Bà:   Dương Hương Thảo

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại:    0845.155.668

Email:     thaodh@caobang.gov.vn

 

 

- Ông: Nông Văn Toan

- Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Quân sự phường

Điện thoại:  02063 853 354

Email:      ubndhoachung@caobang.gov.vn

III. Thông tin cơ bản:   

- Phường Hòa Chung có 15 tổ dân phố

- Vị trí địa lý: Phường Hoà Chung nằm ở phía tây nam của thành phố Cao Bằng, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km. Phía Đông giáp phường Hợp Giang và phường Tân Giang; Phía Tây và phía nam giáp phường Sông Hiến và xã Lê Chung của huyện Hoà An; Phía Bắc giáp phường Sông Hiến. Tổng diện tích đất tự nhiên là 543,37 ha

- Văn hoá dân tộc: Trên địa bàn phường có 05 dân tộc sinh sống: Dân tộc Kinh, Tày, nùng, dao, mông

UBND phường Hòa Chung

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Hòa Chung

Địa chỉ           :  Tổ 6, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại      : 02063 853 354

E-mail            : ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

II. Các cán bộ, công chức phường:

 

 

- Bà:  Nông Thị Tâm

- Chức vụ:  Bí thư  Đảng ủy phường

- Điện thoại: 0914.836.823

Email:  ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 


- Ông: La Văn Hùng 

- Chức vụ: Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại:  083 8494 674

- Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 

 

- Bà: Nguyễn Thị Như Trang

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

Điện thoại: 0858 869 154

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

   

- Bà: Bế Thị Thắm

- Chức vụ: Phó CT HĐND

Điện thoại:  0942 794 527

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

   

- Bà: Đàm Thùy Linh

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường

Điện thoại:    0917 413 898

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

   anh tin bai

 

 - Bà: Đoàn Thúy Nga

 - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Điện thoại:  0911171981

Email:  thuyngabvtvtp81@gmail.com

 

 

 anh tin bai  

-Ông: Hoàng Văn Tuấn

-Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

-Điện thoại: 0949269855

-Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Lê Thúy Quỳnh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

Điện thoại:   0947 544 826

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 

 

 
 

- Ông: Nguyễn Văn Giang

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường

Điện thoại:  0982.765.668  

Email:   ubndhoachung@caobang.gov.vn

 
 

- Bà: Hoàng Thị Lan Phương

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường

Điện thoại:    0917.185.282

Email:   ubndhoachung@caobang.gov.vn

 
 

- Bà: Đoàn Thị Ái Nhi

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM phường

Điện thoại: 0352.335.812

- Email: nhdta.tpo@caobang.gov.vn

 

- Bà: Hoàng Thị Lan Hương

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại: 0838.282.986

- Email: huonghtl@caobang.gov.vn

   

- Bà: Vũ Thị Biên Thùy

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:    0988.442.888

Email:   thuyvtb@caobang.gov.vn

 

 
 

- Bà: Lê Thị Thu Hường

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Điện thoại:    0349.900.868

Email:   huongltt.tpo@caobang.gov.vn

anh tin bai  

- Bà:  Đinh Diệu Hoa

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Điện thoại:   0365281769

Email:  

   

- Ông: Nông Công sỹ

- Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng ĐT và MT

Điện thoại:  0828 486 488

Email: ubndhoachung@caobang.gov.vn

 

 
  

- Bà: Bế Thị Như Quỳnh

- Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng ĐT và MT

- Điện thoại:    0915.821.293

- Email:   quynhbtn.tkh@caobang.gov.vn

   anh tin bai

 

-Bà Lô Thị Ánh

- Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán

Điện thoại: 0914182426

Email:  

 

   

 

- Ông: Đinh Xuân Biển 

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại: 0986.984.866

Email :  biendx@caobang.gov.vn

 

 

 
 


 - Bà:   Dương Hương Thảo

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại:    0845.155.668

Email:     thaodh@caobang.gov.vn

 

 

- Ông: Nông Văn Toan

- Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Quân sự phường

Điện thoại:  02063 853 354

Email:      ubndhoachung@caobang.gov.vn

III. Thông tin cơ bản:   

- Phường Hòa Chung có 15 tổ dân phố

- Vị trí địa lý: Phường Hoà Chung nằm ở phía tây nam của thành phố Cao Bằng, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km. Phía Đông giáp phường Hợp Giang và phường Tân Giang; Phía Tây và phía nam giáp phường Sông Hiến và xã Lê Chung của huyện Hoà An; Phía Bắc giáp phường Sông Hiến. Tổng diện tích đất tự nhiên là 543,37 ha

- Văn hoá dân tộc: Trên địa bàn phường có 05 dân tộc sinh sống: Dân tộc Kinh, Tày, nùng, dao, mông

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập