HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH VAY VỐN NHÀ Ở XÃ HỘI
Trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Cao Bằng đã triển khai rộng rãi chương trình cho vay Nhà ở xã hội đến các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Để triền khai và thực hiện tốt hơn nữa chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, Ngân hàng NHCSXH tỉnh Cao Bằng hướng dẫn một số nội dung cơ bản về chương trình cho vay nhà ở xã hội để người dân được biết. 
anh tin bai

1. Đối tượng được vay vốn: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

2. Điều kiện được vay vốn: Các đối tượng thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên; Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn;  Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH; Có vốn tự có tối thiểu bằng 20% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội và Có vốn tự có tối thiểu bằng 30% phương án tính toán giá thành của người vay đối với xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội và thực hiện bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật và quy định của NHCSXH đối với xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; Có Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Mức cho vay: Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội; Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

4. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị NHCSXH cho từng thời kỳ; hiện nay lãi suất 4.8%/năm.

5. Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Về hồ sơ vay vốn, quy trình, thủ tục và các nội dung khác: Thực hiện theo quy định hiện hành của NHCSXH. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng, Tổ 2, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 0206.385.4610 để được hướng dẫn cụ thể.


Tác giả bài viết: Bùi Toàn (T/h)
Nguồn tin: Ngân hàng CSXH tỉnh Cao Bằng

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập