VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

         I.  Thông tin chung

          Địa chỉ: số 32, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

          Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

          Email đại diện: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.

          II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của Văn phòng:

* Vị trí và chức năng

- Văn phòng HĐND và UBND Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố thuộc tỉnh, có chức năng tham mưu, tổng hợp cho HĐND và UBND về hoạt động của HĐND và UBND Thành phố; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dântrực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

- Văn phòng HĐND và UBND Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND Thành phố giao.

- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND Thành phố tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố HĐND và UBND xã, phường, thị trấn, để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch UBND Thành phố; tham mưu giúp UBND Thành phố về công tác ngoại vụ và dân tộc; đồng thời tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông hiện đại".

- Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Thường trực HĐND, UBND Thành phố. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các Phòng chuyên môn và HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn.

- Quản lý thống nhất các văn bản của Thường trực HĐND và UBND Thành phố theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.

- Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND Thành phố; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Thành phố và của cấp trên; giữ mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND Thành phố với Thường trực Huyện uỷ, UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể cấp Thành phố.

- Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của HĐND và UBND Thành phố.

- Trình UBND Thành phố các chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

- Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

- Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND Thành phố.

- Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố.

- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Thành phố.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do HĐND và UBND Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức bộ máy:

 

     
anh tin bai

 - Ông:Nguyễn Tuấn Thành

- Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND TP

- Số điện thoại: 0914.828.266

- Email: thanhnt@caobang.gov.vn

 

   
 

- Bà: Lý Thị Ngọc Mai

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND TP

- Số điện thoại:0788365991

- Email: mailtn.tpo@caobang.gov.vn

 

 
 

 - Ông: Nông Hồng Hải

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thành phố

- Số điện thoại: 0914666409

- Email: hainh.tpo@caobang.gov.vn

 
 
anh tin bai
 -Bà: Hà Thị Kim Dung

- Chức vụ: Kế toán Văn phòng HĐND&UBND Thành phố

- Số điện thoại: 0945266417

- Email:
 
 

- Bà: Nguyễn Thị Chinh

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND TP

- Số điện thoại: 0374704558

- Email:nguyenthichinh4060102@gmail.com

   
 

 - Bà: Đàm Phương Lan

- Chức vụ: Văn thư Văn phòng HĐND&UBND Thành phố

- Số điện thoại: 0206.3852.293

   
   
 

 - Ông: Lăng Bảo Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Thành phố

- Số điện thoại:0842123988

- Email: 

 
 
anh tin bai
 

- Bà: Hoàng Thị Hải

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Thành phố

- Số điện thoại: 0342.735.333

 
anh tin bai
 

- Bà: Nguyễn Tuệ Linh

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Thành phố

- Số điện thoại: 0348809168

   
 

 - Ông: Đinh Đăng Hải

- Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND TP

- Số điện thoại:0206.3852.293

 
   
 

 - Ông: Đàm Văn Cẩm 

- Chức vụ: Nhân viên bảo vệ Văn phòng HDDND&UBND TP

- Số điện thoại:0206.3852.293

 
 
 

 - Ông: Hoàng Hải Bình

- Chức vụ: Lái xe Văn phòng HĐND&UBND TP

- Số điện thoại:0206.3852.293

 
 
 

- Ông: Mai Trường Giang

- Chức vụ: Lái xe Văn phòng HĐND&UBND TP

- Số điện thoại:0206.3852.293

 
 

 - Bà: Phương Nguyệt Minh

- Chức vụ: Tạp vụ Văn phòng HĐND&UBND TP

- Số điện thoại:0206.3852.293

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Năm 2024><<
Tháng Năm 2024
 HBTNSBC
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789
Lịch công tác tuần
Đăng nhập