Tin tức sự kiện

     Trong 2 ngày 19,20/12/2017, HĐND thành phố Cao Bằng đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 5, HĐND thành phố khóa XXI nhằm đánh đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, triển khai các phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Đàm Văn Eng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự kỳ họp.