Thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức

UBND Thành phố ban hành Thông báo số 1329/TB-UBND ngày 15/12/2022 về việc Thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức. 
Xem chi tiết nội dung tại đây:  

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 104
Đăng nhập