Kế hoạch Tổ chức kiểm tra Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 03/11/2022 về việc Tổ chức kiểm tra Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của các bếp ăn tập thể trong các đơn vị trường học. Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra và hạn chế các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Đối tượng kiểm tra: Các bếp ăn tập thể tại trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho các trường học trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Nội dung kiểm tra: Công tác quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn thành phố. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở trong diện phải cấp giấy chứng nhận); Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP và Giấy xác nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm và phục vụ ăn uống. Hợp đồng lao động nhà trường với nhân viên phục vụ ăn uốngtại bếp ăn tập thể của trường. Công tác đấu thầu, hợp đồng cung cấp suất ăn giữa nhà trường với các Công ty, Nhà hàng, dịch vụ ăn uống cung cấp suất ăn cho học sinh của trường. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, Quy trình sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm, vận chuyển thực phẩm. Chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, thực hiện việc kiểm nghiệm định kỳ. Việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và con người. Thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và ghi chép các loại sổ sách theo quy định tại cơ sở. Thực hành vệ sinh ATTP của của nhân viên khi tham gia chế biến. Chất lượng nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm (hồ sơ tự công bố sản phẩm(nếu có); hợp đồng, sổ sách ghi chép; hóa đơn, biên nhận mua bán thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Nguồn nước sử dụng trong chế biến thực phẩm (hợp đồng, kết quả phiếu xét nghiệm mẫu nước hàng năm). Lấy mẫu xét nghiệm, kiểm nghiệm khi cần thiết. Công tác tuyên truyền giáo dục các quy định, kiến thức về an toàn thực phẩm tại các đơn vị trường học...

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

  1 2 3 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 197
Đăng nhập