Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 TPCB, tỉnh Cao Bằng (lần 1)
Số ký hiệu văn bản 740/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2020
Ngày hiệu lực 08/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 TPCB, tỉnh Cao Bằng (lần 1)
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 740QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực