Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
20/KH-UBND 17/01/2023 Kế hoạch công tác Tư pháp trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
286/KH-HĐPH 22/09/2022 Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Sông Hiến
Lượt xem: 542
Tải về 0
1422/UBND-TP 27/06/2022 Công văn về việc tiếp tục hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 117
Tải về 0
1288/UBND-TP 10/06/2022 Công văn hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 195
Tải về 0
187/KH-UBND 08/06/2022 Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 141
Tải về 0
186/KH-HĐPH 08/06/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật quý II năm 2022
Lượt xem: 181
Tải về 0
1127/UBND-TP 27/05/2022 V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 159
Tải về 0
894/UBND-TP 04/05/2022 V/v triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 184
Tải về 0
12345
Lĩnh vực