Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo đối với phòng Giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố
Số ký hiệu văn bản 251/KL-UBND
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 04/06/2021
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo đối với phòng Giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố
Hình thức văn bản Kết Luận
Lĩnh vực Giáo dục, Thanh tra
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 251kl-ubnd.pdf
Lĩnh vực