Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1631/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày hiệu lực 16/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Dự án đang triển khai
Lĩnh vực Dự án đang triển khai
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 1631qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực