Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 14/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Dự án chuẩn bị triển khai
Lĩnh vực Dự án chuẩn bị triển khai
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 14.2021nq-hdnd.pdf
Lĩnh vực