Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 112/TB-QĐMB
Ngày ban hành 02/12/2021
Ngày hiệu lực 02/12/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông tin đấu thầu
Lĩnh vực Thông tin đấu thầu
Người ký duyệt Hoàng Trường Giang
Tài liệu đính kèm 112tb-qdmb.pdf
Lĩnh vực