Kế hoạch thực hiện công tác gia đình TPCB năm 2022
Số ký hiệu văn bản 67/KH-UBND
Ngày ban hành 02/03/2022
Ngày hiệu lực 02/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác gia đình TPCB năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý/năm
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 67kh-ubnd.pdf
Lĩnh vực