Hướng dẫn thực hiện các hoạt động công tác Dân số năm 2022
Số ký hiệu văn bản 181/KH-BCĐ
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện các hoạt động công tác Dân số năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý/năm
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 181hd-bcd.pdf
Lĩnh vực