Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư 6 tháng năm 2022 (Số liệu 01/01/2022 đến 15/6/2022)
Số ký hiệu văn bản 09/BC-BTCD
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư 6 tháng năm 2022 (Số liệu 01/01/2022 đến 15/6/2022)
Hình thức văn bản Thông báo kết quả tiếp công dân
Lĩnh vực Thông báo kết quả tiếp công dân
Người ký duyệt Nông Hồng Hải
Tài liệu đính kèm 09bc-btcd.pdf
Lĩnh vực