Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2019 đến năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2499/UBND-VP
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày hiệu lực 20/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2019 đến năm 2022
Hình thức văn bản Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Lĩnh vực Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 1.1.1-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-cv-1992-cua-ub-tinh.pdf
Lĩnh vực