V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HDND tỉnh; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; các nội dung giải trình của UBND tỉnh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Số ký hiệu văn bản 2522/UBND-VP
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HDND tỉnh; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; các nội dung giải trình của UBND tỉnh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 2522.ubnd-vp1.pdf
Lĩnh vực