V/v cung cấp các thông tin điều tra, đánh giá, phân loại khu vực đất bị ô nhiễm
Số ký hiệu văn bản 3007/UBND-TNMT
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 07/12/2022
Trích yếu nội dung V/v cung cấp các thông tin điều tra, đánh giá, phân loại khu vực đất bị ô nhiễm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 104.-gui-stnmt-v-v-cung-cap-cac-thong-tin-dieu-tra-danh-gia-phan-loai-khu-vuc-dat-bi-o-nhiem.pdf
Lĩnh vực