BÁO CÁO TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND THÀNH PHỐ
Số ký hiệu văn bản 784/BC-UBND
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND THÀNH PHỐ
Hình thức văn bản Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Lĩnh vực Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm tra-loi-kien-nghi-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-8-ban-chuan.pdf
Lĩnh vực