BÁO CÁO Công tác bảo vệ môi trường năm 2022
Số ký hiệu văn bản 849,BC-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Công tác bảo vệ môi trường năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 41.-bao-cao-cong-tac-bvmt-2022.pdf
Lĩnh vực