Quyết định Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 129/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2023
Ngày hiệu lực 09/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm qd-phe-duyet-ke-hoach-kiem-tra-do-luong-nam-2023-.pdf
Lĩnh vực