V/v phối hợp xemn xét đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng của cửa hàng xăng dầu.
Số ký hiệu văn bản 248/UBND-KT
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung V/v phối hợp xemn xét đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng của cửa hàng xăng dầu.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 13-2-2023-vv-ve-viec-cho-y-kien-phoi-hop-xem-xet-de-nghi-dieu-chinh-thoi-gian-ban-hang-cua-cua-hang-xang-dau.pdf