Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thành phố Cao Bằng Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Y tế thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 02/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2023
Ngày hiệu lực 27/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thành phố Cao Bằng Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Y tế thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Thế Hoàn
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-pyt.pdf
Lĩnh vực