Về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND thành phố Cao Bằng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 746/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND thành phố Cao Bằng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 746.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực