V/v triển khai Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày04/5/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá điện.
Số ký hiệu văn bản 1234/UBND-KT
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày04/5/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá điện.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 22-5-2023-vv-trien-khai-noi-dung-quyet-dinh-so-1062-ngay-04-5-2023-cua-bo-cong-thuong.pdf
Lĩnh vực