Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 06/6/2023
Số ký hiệu văn bản 432/BC-UBND
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 06/6/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm bc-cong-tac-phong-chong-dich-ubnd-tp-ngay-06-6-2023.pdf
Lĩnh vực