Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Trung - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tại cuộc họp Hội nghị giao ban UBND thành phố Cao Bằng thường kỳ tháng 4 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 48/TB-VP
Ngày ban hành 11/05/2020
Ngày hiệu lực 11/05/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Trung - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tại cuộc họp Hội nghị giao ban UBND thành phố Cao Bằng thường kỳ tháng 4 năm 2020
Hình thức văn bản Kết Luận
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Đức Tường
Tài liệu đính kèm 48.TB-VP.pdf
Lĩnh vực