Nghị quết thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quết thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực HĐND Thành Phố, Quy hoạch, kế hoạch
Người ký duyệt Nông Thanh Tùng
Tài liệu đính kèm 14NQ-HĐND.pdf
Lĩnh vực